Ny expert med fokus på demokrati

 

Staffan Lindberg Foto: Markus Marcetic

Grattis Staffan! Din reaktion på förordnandet?
Jag är tacksam för förtroendet och glad att få vara med och forma kunskapsbasen för Sveriges framtida bistånd och utvecklingsstrategier.

Vad vill du bidra med i Expertgruppens arbete?
Nu när ”Drive for Democracy” är Sveriges utrikespolitiska prioritering och Sida får instruktioner att demokrati ska vara del av allt vi gör inom biståndet, ser jag som min uppgift som demokratiseringsforskare och ledare för Varieties of Democracy Institute, att bidra till att ytterligare stärka EBA:s arbete i detta avseende.

Har du sysslat med bistånd tidigare?
Ja och nej. Jag har gjort en del konsultuppdrag inom biståndet under åren och även jobbat själv med en slags demokratibistånd som Parliamentary Fellow till Ghanas parlament. Sedan har jag haft mycket samverkan med Sida och internationella organisationer under de senaste 5-10 åren vad det gäller demokrati, SDG16 och annat.

Vad ser du fram emot mest i arbetet med Expertgruppen?
Gott och konstruktivt samarbete!