Hur stöttar kontantbidrag i kris?

Covid-19-pandemin har medfört stora konsekvenser för människor som lever i fattigdom. Som en respons på krisen har flera länder infört eller utökat befintliga kontantbidrag till hushåll. EBA har bidragit till en sammanställning av kunskap från utvärderingar av kontantbidrag i tidigare kriser och humanitära situationer.

Detta är en del i ett arbete med ett stort antal länder och organisationer har gått samman för att utvärdera den internationella responsen mot Covid-19. Läs sammanställningen här.