Inbjudan att lämna anbud: Utvärdering av sekonderingar och påverkansarbete

EBA har beslutat att genomföra en utvärdering av hur Utrikesdepartementet (UD) och Sida använder sekonderingar för att främja svenska utvecklingspolitiska prioriteringar (så kallat påverkansarbete) inom FN-systemet och EU.

Inbjudan stänger midnatt den 3 februari 2021. Se anbudsinbjudan under länkar till höger för ytterligare information och använd länken här nedan för att lämna anbud.

Välkommen att skicka in en ansökan!

Läs mer och lämna anbud