Ny rapport: Informerad eller kunnig. Utvärdering av insatser för information och kommunikation om bistånd 2010–2020

I Sverige har det länge funnits ett särskilt stöd för att informera och kommunicera kring utvecklingssamarbetet och sedan 2010 styrs arbetet av en separat strategi. EBA-studien ”Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för information och kommunikation om biståndet 2010–2020” undersöker hur kommunikationsinsatser bidragit till att stärka allmänhetens kunskap om svenskt utvecklingssamarbete samt vilka faktorer som påverkat måluppfyllelsen.

I den här rapporten pekar författarna på insatsernas bredd vad gäller utförare, aktiviteter och kanaler, samt ger rekommendationer inför regeringens nästa strategi.