Inbjudan att lämna anbud: utvärdering av Sveriges genomförande av Addis Ababa Action Agenda

EBA välkomnar anbud för en utvärdering av Sveriges genomförande av Addis Ababa Action Agenda. Syftet med utvärderingen är att undersöka om och hur Addisagendan har implementerats av Sverige. Utvärderingen fokuserar på hur det svenska engagemanget har omvandlats till politik i stort och hur sektorsspecifik politik har implementerats i Sveriges utvecklingssamarbete.

Utvärderingen ska svara på två huvudsakliga frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning har den svenska regeringen implementerat Addisagendan på relevanta politikområden?
  2. Hur har Addisagendan implementerats i svensk biståndspolitik? Målet är att utgå från den genomgripande bedömningen av policygenomförandet i fråga 1 för att i detalj beskriva hur UD har omsatt Addisagendan till politik inom detta specifika politikområde.

Mer information om hur du lämnar anbud finner du här.

Sista dag för att lämna anbud är den 7 september 2022.