Ny rapport: Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Missa inte vår senaste rapport: ”In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy 2008–2019”.

Folke Bernadotteakademin har genom åren har blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, både finansiellt och genom uppdrag i många strategier. I rapporten undersöks huruvida verksamheten bidragit till myndighetens långsiktiga mål och är effektivt samordnad med relevanta aktörer i Sverige och internationellt, likväl som i konflikt- och postkonfliktländer.