Inflytande i multilaterala biståndsorganisationer

Sverige är en viktig givare till det multilaterala systemet och arbetar för att uppnå bistånds- och utvecklingspolitiska mål genom betydande finansiellt stöd till multilaterala organisationer som Europeiska unionen, Förenta nationerna och Världsbanken. Dessa organisationer, och andra, utgör också viktiga arenor för svenska ansträngningar att främja sina utvecklings- såväl som utrikespolitiska prioriteringar. Men vad säger den samlade litteraturen om aktörer i påverkansarbetet, metoder för inflytande och framgångsfaktorer?

Rapporten kan laddas ner via länken till höger.