Metodseminarium: Kan data science bidra till bättre utvärderingar inom utvecklingssamarbetet?

Välkommen till ett metodseminarium om data science och utvärdering inom utvecklingssamarbetet!

I takt med att flödet av digital information har ökat så har användningen av nya analysmetoder inom data science blivit vanligare. En ny EBA-rapport, Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential, undersöker möjligheterna med automatiserade processer för sammanställning och analys av text inom utvecklingssamarbetet.

Detta metodseminarium kommer att undersöka hur data science kan bidra till bättre utvärderingar av utvecklingsaktiviteter. Rapportförfattarna kommer att ge en kort presentation om maskinbaserad analys vilket följs av en diskussion med experter och praktiker.

Några av de frågor som kommer att tas upp är: Hur kan beställare av utvärderingar och data scientists arbeta tillsammans för att utforma utvärderingar inom biståndsområdet? Vad är vinsterna med att använda metoder baserade på data science jämfört med mer traditionella manuella analysmetoder? Vilka frågor kan besvaras? Under vilka förutsättningar? Vilken kompetens behövs och vilka resurser krävs?

Olika exempel kommer att tas upp för diskussion och publiken kommer även att ha möjlighet att ställa frågor kring användning av data science inom utvärdering.

Talare och övriga medverkande:

Gustav Engström, rapportförfattare

Jonas Norén, rapportförfattare

Magnus Sahlgren, RISE

Maarit Liljegren, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

Felix Stollenwerk, Arbetsförmedlingen

Moderator: Torgny Holmgren, Expertgruppen för biståndsanalys.

Registrering och länk:

Detta är ett webbseminarium via Zoom. Registrera dig via länken till höger.

När du registrerat dig kommer du att få en e-postbekräftelse. Där finner du information om hur du ansluter dig till seminariet. Seminariet kommer även att livestreamas på www.eba.se

Praktisk information för deltagare på Zoom:

Var vänlig skriv in ditt namn och eventuell organisation när du registrerar dig. I Zoom är det möjligt att ställa frågor dels via chatt, dels genom att tala i mikrofonen. Frågor som ställs i chatten kommer att fångas upp av moderatorn. För att ställa frågor själv – använd handvinknings-symbolen och vänta tills du blir inkopplad.

Seminariespråk: svenska.

Rapport: EBA 2021:01 Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential av Gustav Engström och Jonas Norén