The Evolution of Aid Conditionality: A Review of the Literature of the Last Twenty Years

I denna forskningsöversikt sammanställs den akademiska litteraturen om villkorat bistånd och hur villkor i det internationella biståndet utvecklats de senaste tjugo åren. Rapporten undersöker villkorens syfte och former, erfarenheter från implementering av villkorat bistånd, samt det villkorade biståndets effektivitet.