Ger jämställdhetsarbetet resultat?

Globalt sett har kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter mött ett allt starkare motstånd de senaste åren. I svenskt bistånd är jämställdhet sedan länge en prioriterad fråga och en viktig del är arbetet för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Men ger jämställdhetsarbetet resultat? Detta har Expertgruppen för biståndsanalys undersökt i ett antal rapporter. En slutsats är att det krävs starka stödfunktioner, utbildning och bred kompetens. För ett långsiktigt resultat räcker det inte med engagerade eldsjälar.

För att lyckas med insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter behöver man också sätta sig in i och ta hänsyn till värderingar och normer i den miljö man vill förändra. Normförändring kräver insatser på flera nivåer och över lång tid och kunskap om sammanhanget är avgörande för ett effektivt arbete med diskriminerande normer.

Läs mer om och i våra rapporter inom jämställdhet i länklistan på den här sidan.