Biståndsanalys 2020 – både magasin och ljudbok!

Övergripande teman i Biståndsanalys 2020 är: Demokratistöd, Risk, korruption och medialisering, Bistånd till hållbarhet och Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet. Därutöver finns texter om konsten att utvärdera långsiktiga effekter och om nya informationsteknikers betydelse för utvecklingssamarbetet.

Biståndsanalys 2020 finns tillgänglig i tre olika format:

  • TRYCKT MAGASIN – rekvireras från EBA:s kansli, maila ud.eba@gov.se eb
  • DIGITAL PDF – laddas ner här. / ENGELSK VERSION – laddas ner här.
  • LJUDBOK – här eller på spotify och alla appar där podcasts finns. Sök på: Biståndsanalys eller EBA-podden.

INNEHÅLL I LJUDBOKEN:

  • Innehållsförteckning: 00.09
  • Förord: 00.40
  • Intervju med EBA:s ordförande: 03.15
  • Demokratisatsning: 06.41
  • Risk, korruption och medialisering: 12.35 Bistånd 2.0: 19.31 Bistånd till hållbarhet: 23.00 Att mäta långsiktiga effekter: 27.53 Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet: 31.50
  • Framåtblick: 38.11
  • Presentation av ledamöterna i Expertgruppen för biståndsanalys: 43.01

Varmt välkommen att beställa Biståndsanalys som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Maila som sagt beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.