Ny EBA-film: Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

EBA har tagit fram en ny kortfilm som sammanfattar rapporten ”Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence”. Rapporten kartlägger fenomenet ”sextortion” och presenterar fallstudier från Tanzania och Colombia. Författarna drar slutsatsen att maktobalansen och transaktionsaspekten är centrala för förståelsen av sextortion. De listar vidare några huvudpunkter som ringar in hur sextortion bör angripas inom utvecklingssamarbetet. 

Välkommen att ta en titt ovan och utforska gärna våra andra filmer som finns tillgängliga på vår youtube-kanal!

Rapportförfattare: Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren och Sofia Jonsson

Du kan ladda ner hela rapporten här.