Socialt skydd: evidens, politisk ekonomi och utvecklingssamarbetets roll för att svara på nya utmaningar

Sociala skyddsprogram spelar en viktig roll i länders utvecklingsstrategier. De minskar fattigdom och skyddar människor mot ekonomiska och klimatrelaterade kriser, som covid-19-pandemin. Socialt skydd har varit en del av det svenska utvecklingssamarbetet under de senaste 25 åren och erkänns idag som en av hörnstenarna för en inkluderande ekonomisk och social utveckling.

I september 2023 organiserade EBA och Sida en rundabordsdiskussion om sociala skyddssystem i låg- och medelinkomstländer med fokus på utvecklingsbiståndets roll, främst i Afrika. Deltagare inkluderade Sida, utrikesdepartementet, civilsamhällets organisationer, akademin och EBA.

Nyasha Tirivayi från UNICEF Innocenti, Miguel Niño-Zarazúa från SOAS, University of London, och Göran Holmqvist från Sida var inbjudna för att introducera tre ämnen för att inleda diskussionen. Ämnena var: 1) Evidens för socialt skydd; 2) Politisk ekonomi för socialt skydd och; 3) Socialt skydd i humanitära sammanhang och långvariga kriser.

Denna sammanfattning summerar de viktigaste frågorna och ämnena som presenterades och diskuterades.