Ny underlagsrapport: Assessment of the EBA’s Country Evaluations: Quality, Use & Learning

Läs vår nya underlagsrapport som analyserar fem tidigare landutvärderingar med fokus på Tanzania, Uganda, Kambodja (två landutvärderingar) och Bosnien-Herzegovina. Avsikten med rapporten är att dra lärdom och undersöka vilka erfarenheter som kan göras från arbetet, utvärdera kvaliteten i studierna och identifiera aspekter som kan förbättras i syfte att öka användbarhet, lärande och relevans till nytta för svenskt utvecklingssamarbete.