Inbjudan till forskare att lämna anbud

Expertgruppen för biståndsanalys har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens prioriterade områden: fattigdom och dess drivkrafter; miljö- och klimat; samt styrning och organisering av svenskt bistånd. Medel kan tilldelas forskare verksamma vid Sverigebaserade institutioner och institut och avser studie/r av direkt relevans för UD, Sida och/eller andra aktörer inom svenskt bistånd.

Mer information finner du här.

Sista dag för ansökan om att lämna anbud är den 22 maj 2022. Särskild inbjudan att lämna anbud går sedan till utvalda förslagsställare. Sista dag för att lämna fullt anbud  är den 14 augusti 2022.