Kan bistånd skapa trygghet för världens fattiga?

Trots en snabb utbyggnad av sociala trygghetssystem i det globala syd under de senaste decennierna, saknar mer än halva jordens befolkning idag tillgång till socialt skydd mot utanförskap och marginalisering. På detta webbinarium diskuterar vi vad som påverkar utbyggnaden av sociala trygghetssystem i fattiga länder och vilken roll biståndet spelar.