Social trygghet för världens fattiga: gör biståndet skillnad?

Mer än halva jordens befolkning saknar idag tillgång till sociala trygghetssystem eller socialförsäkring. Vad gör biståndet för att åtgärda detta? Den här studien visar att det internationella biståndet bidragit till utbyggnaden av sociala trygghetssystem i fattiga länder. Samtidigt har andelen bistånd till sociala skyddsnät minskat globalt över tid och det har inte alltid gått till de länder där behoven är som störst.