Tre nya ledamöter och en vice ordförande i EBA

Expertgruppen har från 1 april tre nya ledamöter: Jenny Deschamps-Berger, chef för Avdelningen för analysstöd, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan; Åsa Regnér, generalsekreterare för Rädda Barnen och Katarina Tracz, vd och grundare av Solomós Communications. Malin Oud som är expertgruppsledamot sedan ett år tillbaka förordnades samtidigt till vice ordförande för expertgruppen.

– Vi är väldigt glada över att regeringen har utsett så kompetenta nya ledamöter till EBA. Deras breda erfarenhet från olika verksamheter som är relevanta för vårt arbete breddar vår kunskapsbas och säkrar den kvalitet vi alltid har som mål för de studier vi genomför. Jag är också tacksam över att regeringen har utsett en vice ordförande som kan stötta mig i min roll som ordförande och leda arbetet i expertgruppen när jag inte själv kan vara med, säger Torbjörn Becker.

– Jag är mycket glad och hedrad att ha förordnats som vice ordförande i expertgruppen. Arbetet i EBA är oerhört lärorikt och angeläget, i synnerhet i dessa tider av stora utmaningar och förändring, säger Malin Oud.