Hur har Sverige implementerat lokaliseringsagendan i Grand Bargain-avtalet?

Expertgruppen för biståndsanalys välkomnar anbud för en utvärdering av lokaliseringsagendan inom Grand Bargain-avtalet om humanitärt bistånd. Fokus i utvärderingen ligger på hur Sverige har implementerat och främjat lokaliseringsagendan. 

Följande frågor ska vägleda utredningen:

  1. Vilka insatser och insatser har gjorts av Sverige för att implementera och främja lokaliseringsagenda inom sitt humanitära arbete? Vad innebär detta för Sveriges tolkning av agendan? Närmare bestämt: vilket problem söker Sverige hantera vid tillämpningen av agendan?
  2. Vilka resultat har dessa insatser lett till och hur kan sådana utfall förklaras? Närmare bestämt: vilka faktorer möjliggör eller hindrar främjandet av lokaliseringsagenda inom svenskt humanitärt arbete?
  3. Vilka lärdomar kan dras för framtida ansträngningar för att främja lokaliseringsagendan?

Mer information om hur du anmäler intresse finner du här.

Sista dag för att göra intresseanmälan är den 14 oktober 2022.