Nytt seminarium: Lärande i humanitärt arbete

För att uppmärksamma ALNAP:s 25-årsjubileum tar vi tillfället i akt att belysa lärande och dess roll i att förbättra det humanitära arbetet och resultaten för dem som drabbats av kriser. ALNAP är ett internationellt nätverk med syfte att stärka det humanitära biståndet genom utvärdering och lärande.

Juliet Parker och John Mitchell från ALNAP kommer att dela sina erfarenheter om hur och när sektorn lär sig, och hur och när den inte gör det.