”Jag vill bidra till en demokratisk förankring av biståndet”

EBAs expertgrupp har från 1 april tre nya ledamöter. En av dem är Katarina Tracz, analytiker inom säkerhets- och försvarsfrågor och rådgivare inom strategisk kommunikation.

 

Kan du berätta lite mer om din bakgrund och hur du kom dit du är idag?

Jag har femton års erfarenhet av utrikes- och säkerhetsfrågor, med särskilt fokus på närområdet, Ukraina och transatlantisk säkerhet. Man kan säga att jag har arbetat med utrikes- och säkerhetspolitik i hela mitt yrkesverksamma liv.

Jag växte upp med föräldrar som valt att lämna ett auktoritärt land. Där grundlades en säkerhetspolitisk medvetenhet hos mig som kanske inte är så allmänt spridd i Sverige. Jag har också en omprövande attityd och en tro på det goda samtalet. Kanske var det därför jag tidigt i arbetslivet fick förtroendet att vara med och grunda tankesmedjan Frivärld där jag sedan var chef i åtta år. Vi ville skapa en plattform för kvalificerad utrikes- och säkerhetspolitisk debatt och arbetet handlade mycket om att samla ihop kunniga människor med drivkraft att arbeta för en friare och säkrare värld.

Efter tiden på Frivärld startade jag en egen verksamhet, Solomós Communications, där jag också rör mig i gränslandet mellan säkerhetspolitik och kommunikation. Jag trivs bra som egen företagare. Det ger mig en flexibilitet som gör att jag kan ta på mig uppdrag som exempelvis expertgruppsledamot i EBA. Det ger mig också möjlighet att träffa och arbeta med många olika spännande aktörer som jag kan lära av och stötta med mina kunskaper. I mitt arbete har jag kontakt otroligt kunniga människor. En av mina styrkor är att förmedla deras expertis, lite det som EBA också gör.

 

Och nu är du en del av EBAs expertgrupp. Vad tänker du om det?

När jag ser vilken djup expertis som finns hos ledamöter och kansli så fylls jag av ödmjukhet över att få vara en del av EBA. Mitt första intryck är mycket positivt och jag känner mig välkommen!

Min profil skiljer sig en del från tidigare ledamöter och det tror jag är medvetet utifrån en förväntan om att jag kan bidra med kunskaper om hur vi kan hantera den hårda och osäkra värld vi hamnat i. Som kriget i Ukraina. Det är så existentiellt. Det handlar om att överleva som nation och det berör inte bara Ukraina utan hela vår del av världen. Det är viktigt att vi är medvetna om det.

Här är naturligtvis biståndet till Ukraina en viktig komponent. Som det, i och med omfattningen, också är oerhört viktigt att granska så att allt går rätt till. Det gäller för övrigt biståndet i stort. Det är en viktig uppgift EBA har, att oberoende granska och förmedla kunskaper kring det stora och viktiga område som biståndet är. Det är ett uppdrag som är avgörande för att skapa en demokratisk förankring av biståndet. Här hoppas jag kunna bidra.