EBA och det ”dubbla oberoendet”

Hur arbetar egentligen EBA i sin dagliga verksamhet? Jo, vi tar reda på lämpliga frågeställningar att studera, och beslutar sedan att lägga ut uppdrag att skriva studier om vissa av dessa frågor. Vissa av idéerna kommer från expertgruppen och andra från kansliet. Åter andra idéer kan komma från externt håll, exempelvis från människor vi träffar vid seminarier och möten, eller genom att vi kontaktas från tredje part som har förslag på vad vi bör studera.

Ibland skriver någon vid kansliet en studie kring det ämne som ska behandlas, men normalfallet är att det är en extern person, t.ex. en forskare i Sverige eller utomlands som har specialkunskaper på området ifråga, som får i uppdrag att skriva en rapport till EBA.

Genom detta förfarande utvecklas en arbetsmetod som används framgångsrikt på andra håll, såsom hos Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi, ESO och som kallas ”dubbelt oberoende”. Det vill säga, för det första är EBA självständig gentemot sin uppdragsgivare och finansiär, Utrikesdepartementet. Och för det andra är den enskilda författaren oberoende även gentemot EBA.

Vad innebär då detta? Jo, att det står författaren lika fritt att framföra slutsatser och rekommendationer som inte EBA som samlad enhet ställer sig bakom som det står EBA fritt att stå för slutsatser som inte regeringen delar. En förutsättning för att EBA ska publicera studien är dock att det underlag som författaren har för sina slutsatser och rekommendationer håller tillräcklig kvalitet.