Vilka sysselsättningsresultat uppnår svenskt bistånd i Afrika?

Expertgruppen för biståndsanalys välkomnar anbud för en utvärdering av insatser på sysselsättningsområdet. Fokus ligger på nya skapade jobb som ett resultat av insatser.

Följande tre frågor ska vägleda studien:

  • Hur väl har svenskt bistånd bidragit till sysselsättning och nya jobb i Afrika söder om Sahara?
  • Vad är kvaliteten på den sysselsättning som åstadkoms?
  • Vad förklarar framgång och misslyckande i insatser?

Mer information hittar du via länkarna till höger.

Sista dag för att göra intresseanmälan är den 8 september 2023.