Hur stärka rättsstatens principer med hjälp av bistånd?

2023 var sjätte året i rad av tillbakagång för rättsstatens principer och tillämpning globalt. Det framgår av det index som World Justice Project sammanställer. Samtidigt är respekt för rättsstatens principer fortsatt ett centralt tema i svensk utrikes- och utvecklingspolitik.

Insatser för att stärka rättsstatens principer tycks ibland ha genomförts som ett medel för andra syften, snarare än ett mål i sig. Det har också förekommit antaganden om att rättsstat kan leda till ekonomisk tillväxt eller stärkt demokrati. Frågan om hur rättsstatens principer kan stärkas som ett mål i sig kvarstår dock.

I samband med att generalsekreteraren för International Development Law Organization (IDLO), Jan Beagle besökte Sverige ordnade EBA – tillsammans med Sida och UD – ett rundabordssamtal om dessa utmaningar.

Läs en sammanfattning av samtalet