Från konflikt till långsiktig utveckling – lärdomar från Sveriges bistånd till Liberia

Läs mer och anmäl dig här

Liberia är ett av Sveriges första biståndsländer. Eftersom Sverige har varit en relativt stor och långsiktig biståndsgivare i Liberia kan vi dra slutsatser om hur Sveriges bistånd har påverkat landets utveckling, något som kan ge oss viktiga lärdomar inför framtida utvecklingssamarbeten.

Hur bör en bilateral givare sätta samman sin portfölj av insatser? Hur kan vi säkerställa hållbara långsiktiga resultat av biståndsinsatser i fattiga och fragila länder? Hur kan vi åstadkomma god samordning av biståndet på landnivå (Vad är Sveriges roll)? Vad kan för övrigt svenskt bilateralt bistånd lära från Liberia?

Välkommen till ett seminarium med utgångspunkt i EBAs rapport: The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia. Rapporten är författad av ett utvärderingsteam lett av Christoph Emminghaus. Under seminariet introducerar författarna sin rapport och vi diskuterar några områden där rapporten och fallet Liberia bidrar till ett fördjupat lärande om hur en landportfölj planeras, genomförs och styrs.