”Vi behöver bli bättre på att utvärdera hållbarhet”

EBA:s kanslichef Jan Pettersson svarar på en ledarartikel i Östgötacorren som bygger på en missuppfattning av slutsatserna i EBA-rapporten ”Livslängd och livskraft” (2017:12), om hållbarhet inom bistånd. www.corren.se/asikter/debatt/viktiga-fragor-om-bistand-om5607301.aspx

Här är hans text:

Biståndets volym och kvalitet är viktigt att diskutera

Christian Dahlgren tar i sin ledare den 5 december upp volymen av och kvaliteten (hållbarheten) i det svenska biståndet. Båda är viktiga frågor.

Det svenska biståndets tänkta volym sätts genom det så kallade enprocentmålet. I en EBA-rapport från förra året (”Enprocentmålet: en kritisk essä”, EBA-rapport 2017:04) argumenterar Lars Anell för en omprövning av detta mål. EBA delar inte nödvändigtvis författarens slutsatser, men det är bra om enprocentsmålet, liksom andra principer, regelbundet ifrågasätts.

Det gäller också principer för ett att skapa ett kvalitativt bistånd. Hållbarhet (vad som ”finns kvar”) är tillsammans med relevans, kostnadseffektivitet, måluppfyllnad och effekter, fem internationellt överenskomna principer för att bedöma bistånd. Ett icke hållbart bistånd kan därför, men behöver såklart inte, vara ett bra bistånd. Afghanska biståndsfinansierade skolor är definitionsmässigt inte hållbara (det är inte sannolikt att de på sikt överlever utan biståndsfinansiering), men kan ändå vara en viktig verksamhet.

Den EBA-rapport som Christian Dahlgren refererar till (”Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet”, EBA-rapport 2017:12) säger inte att 20% av Sidas insatser överlever när Sida har upphört med finansieringen. De utvärderingar vi tittat på gör i 18% bedömningen att insatserna är hållbara, 40% bedöms delvis hållbara och 42% ej hållbara. Viktigare är vår slutsats att tillförlitligheten i dessa bedömningar kan ifrågasättas. Vi behöver bli bättre på att utvärdera hållbarhet.

/Jan Pettersson

Kanslichef Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

  1. Jag konstaterar också att utbrutna citat ibland bara blir brutna, i synnerhet när de inte är helt korrekta. Vad jag verkligen säger i det Aktuelltinslag som refereras är: ”En stor del av biståndet ges i syfte att bidra till bestående förändring. Inte allt bistånd har det huvudsyftet men mycket av biståndet handlar om att skapa någonting, och då är det viktigt att försöka lära sig vad som finns kvar av svenska insatser, resultat och verksamheter när biståndet försvinner.” Varken mer eller mindre, även om jag gärna sagt mer.