Inbjudan till seminarium tisdag den 24 oktober: Tre punkter om migration i Tidöavtalet – perspektiv från forskningen

OBS! SEMINARIET ÄR FULLBOKAT OCH ANMÄLAN HAR STÄNGT. Men titta gärna på livesändningen!

Ett av de viktigaste och mest omdiskuterade områdena i Tidöavtalet berör migration och integration. Men vilka effekter kan vi förvänta oss av enskilda delar i avtalet och hur möjliga är de att genomföra? I vilken uträckning kan migration, integration, medborgarskap och personers uppehälle i Sverige kontrolleras? 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arrangerar nu ett seminarium om tre punkter i Tidöavtalet:

  1. Återkalla uppehållstillstånd i fler fall.
  2. Införa krav på egenförsörjning som huvudregel för att komma i fråga för medborgarskap.
  3. Villkora bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs.

Seminariet samarrangeras av Delmi (Delegationen för migrationsstudier), EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) och ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).