Dialog och workshop: Forskning inom beslutsfattande – användning och användbarhet

Välkommen till ett digitalt evenemang om forskning inom beslutsfattande, organiserad av EBA och Swedish Development Research Network (SweDev)!

Det finns en ökad efterfrågan på evidensbaserat beslutsfattande och användning av forskning inom det internationella utvecklingssamarbetet. För att möta efterfrågan räcker det dock inte enbart med mer forskning inom ett visst ämne. Det finns flera begränsningar som förhindrar att kopplingen mellan forskning och utveckling i praktiken sker.

Den här dialogen kommer att diskutera: Varför tenderar vissa forskningsresultat att plockas upp och användas inom beslutsfattande, medan andra resultat förbises? Vad bidrar till att idéer plockas upp eller inte?

Under dialogen kommer erfarna talare att dela med sig av sina idéer och perspektiv. Detta följs av en workshop där deltagarna kommer att bidra med sina erfarenheter och lärdomar kring att brygga vetenskap till policy och för att öka samarbetet mellan forskare och praktiker.

Vi hoppas att vi ses på Zoom!

Program
9:00 – 10:00: Inledande dialog

  • Janine Alm Ericson, Statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete
  • Katja Bender, Professor, International Centre for Sustainable Development (IZNE), Vice-President, EADI
  • Janet Vähämäki, programchef, SweDev / medlem i expertgruppen på EBA
  • John Young, verkställande direktör, INASP
Moderator: Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA
10:00 – 12:00: Workshoppar
  • Tema 1: Utveckling och demokrati
  • Tema 2: Utveckling och SRHR
  • All deltagare kan själva välja vilken workshop de vill delta i när de registrerar sig

Registrering

Vänligen registrera dig här.