En nörd med försvarsvilja och prioritering som nyckelord

EBAs arbete styrs av en expertgrupp som fattar beslut om inriktningen och vilka studier som ska göras. Expertgruppen har från 1 april tre nya ledamöter och består nu av åtta experter med en bred kunskap på många områden som rör bistånd.

En av de nya ledamöterna är Jenny Deschamps-Berger, chef för Avdelningen för analysstöd, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan.

 

Berätta lite om dig, vem är du och vad har du för bakgrund?

Jag är lite av en krisberedskaps- och totalförsvarsnörd. Hela mitt arbetsliv har jag fokuserat på det. Jag har varit med om att lägga ner Överstyrelsen för civil beredskap och att bygga upp Krisberedskapsmyndigheten. Jag har utvärderat händelser och projekt för att öka våra kunskaper om hur vi som land kan hantera händelser över hela hotskalan på ett bättre sätt.

Jag arbetade i Phuket, Thailand i början av 2005 som en del av den svenska insatsen efter flodvågskatastrofen 2004. Något jag slogs av då var hur bra samverkan mellan myndigheter och departement fungerade på plats. Svensk förvaltning tvingades att arbeta i helt nya sammanhang och utifrån andra premisser och gjorde ett strålande jobb. Jag vill arbeta för att det ska fungera lika bra på hemmaplan.

 

Vad fyller dina dagar och tankar nu?

Nu arbetar jag framför allt med frågor om försvarsvilja och motståndskraft. Vad vi är beredda att skydda och värna. Som våra grundläggande värderingar, demokratin. Att nästa generation ska växa upp i ett samhälle där de kan säga vad de vill, tro på vad de vill och älska vem de vill.

Utifrån läget nu i världen, när demokratin är på nedgång och yttrande- och pressfrihet ligger risigt till, behövs alla i skyddet av vår demokrati. Jag jobbar en del med Ukraina. De slåss och dör varje dag för det vi tar för givet, vår frihet. Alla i Sverige behöver öka medvetenheten om riskerna som finns och vilka verktyg vi har för att motverka en negativ utveckling. Att berätta om och diskutera detta är vad som är viktigast för mig just nu.

Samtidigt är jag också en chef på en arbetsplats med hårt tryck. I den rollen försöker jag få mina medarbetare att jobba lagom, att prioritera och hitta en balans. När allt är viktigt måste vi bestämma vad som är viktigast, var vi bäst kan bidra utifrån vår kompetens och vår roll. Det här med prioritering tycker jag att vi är dåliga på i Sverige. Det är jobbigt att diskutera svåra prioriteringar och att kommunicera det vi prioriterar bort.

 

Varför tror du att regeringen har förordnat just dig som expertgruppsledamot i EBA?

Ja, det kan inte vara för mina kunskaper om bistånd. Däremot kan jag en del om utvärdering och diskuterar gärna utvärderingsmetodik, effekter och resultat. Med mina kunskaper inom säkerhets- och försvarspolitik kan jag se hur allt hänger ihop på ett obehagligt sätt när man tittar på utvecklingen i världen. Vi måste se kopplingarna, där kan jag bidra.

Jag tycker också att vi borde prata mer i internationella sammanhang om resultaten av svenskt bistånd och vårt stöd till demokratiska värderingar, organisationer och projekt. Det skulle kunna stärka Sverigebilden i världen.

EBA är ju en fantastisk tillgång för UD. Underbyggd kunskap så nära men ändå oberoende. Innan jag tackade ja till uppdraget frågade jag om de har roligt på expertgruppsmötena. Och efter första mötet kan jag konstatera att det har vi. Det var så mycket som slog an; intressanta frågor, kompetenta människor och högt engagemang. Jag har så mycket nytt att lära mig. Det är roligt!