Ett samtal om Ukraina efter kriget

Vad är EU:s roll i frågor rörande migration och återvändande av ukrainska medborgare? Och hur kan Sverige och EU bistå i återuppbyggnaden av ett krigshärjat Ukraina?

I ett skakigt säkerhetspolitiskt läge i EU:s närområde aktualiseras behovet av att kunna genomdriva gemensamma beslut utifrån tidigare erfarenheter och framtida prognoser. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd och kommer därmed att ledsaga EU i hanteringen av de utmaningar som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Mot denna bakgrund anordnar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Expertgruppen för biståndsanalys och Delegationen för migrationsstudier ett seminarium om EU:s gemensamma hantering av frågor kopplade till kriget i Ukraina.