Tillit och kontroll i svenskt bistånd

Många följde seminariet om tillitsbaserad styrning i biståndet. Om du missade det kan du se det här:

 

Om du vill läsa rapporten kan du göra det här.