”Budgetstöd minskar fattigdom och leder inte till ökad korruption”, Geske Dijkstra

”Budgetstöd minskar fattigdom och leder inte till ökad korruption.” Geske Dijkstra har skrivit EBA-rapporten “Budget Support, Poverty and Corruption”. Här berättar hon om sina viktigaste slutsatser.