Social Protection for Refugees: Utopia or Necessity?

16 september, 13:30-15:00, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Se seminariet i efterhand på youtube:

Antalet flyktingar i världen är rekordhögt. Många befinner sig dessutom på flykt inom sitt eget land. Flyktingsituationer blir allt mer utdragna, allt fler flyktingar stannar i städer snarare än i läger. Reaktioner på dessa situationer kräver ett nära samarbete mellan olika aktörer, vilket ofta är svårt.

Ett område där samverkan mellan lokala värdmyndigheter, långsiktig utveckling och humanitära aktörer är berättigad rör det sociala trygghetssystemet för flyktingar. Men är detta genomförbart? Var står länderna i dag när det gäller integrationen av flyktingar? En ny rapport från OECD och Expertgruppen för biståndsstudier (EBA) kartlägger i vilken utsträckning flyktingar och internflyktingar har tillgång till socialt skydd.

Deltagare:
Jens Hesemann, senior policyrådgivare, OECD-DCD, Paris
Lisa Hjelm, utredningssekreterare, EBA
Måns Fellesson, enheten Global agenda, UD
Helena Sancho, programspecialist inom migration och nexus, Sida
Sajjad Malik, chef för Division of Resilience and Solutions på UNHCR, Genève

Moderator: Helena Lindholm, EBA

Språk: engelska