Fungerar SRHR-bistånd? Evidens och kunskapsluckor

20 juni, 13:30-15:00, Online on Zoom & Youtube

Se seminariet i efterhand här:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för människors välbefinnande. Främjandet av SRHR är en viktig del av det internationella utvecklingssamarbetet, och extern finansiering är avgörande för hälso- och sjukvård på detta område i många länder. Dock är kunskapen om vad som fungerar i SRHR-biståndet fortfarande ofullständig.

En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ger vissa svar genom att undersöka vilken roll biståndet spelar för att öka tillgången till sexuella och reproduktiva hälsotjänster. Hur kan dessa resultat användas i utformningen av biståndet och vilka former av bevis, kunskap eller data behövs för att säkerställa ett effektivt SRHR-bistånd? Vad vet vi om vilka typer av SRHR-bistånd som är mest effektiva och relevanta, och vilka är de återstående kunskapsluckorna?

Deltagare:
Jesper Sundewall, docent vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Björn Ekman, docent vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Jessy Schmit, forskare inom folkhälsa, Lunds universitet

Sarah Thomsen, Sidas verksföreträdare för hälsa och SRHR

Caroline Kabiru, chef för sexuell och reproduktiv hälsa på African Population and Health Research Center

Alvaro Bermejo, generalsekreterare International Planned Parenthood Foundation (IPPF)

Julia Schalk, moderator EBA

Språk: engelska