Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra?

23 oktober, Stockholm

Sub-Sahariska Afrika står inför en enorm demografisk utmaning; Med en majoritet av befolkningen under 20 år är förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt enorma – om bara dessa unga människor kan hitta produktiva syselsättningar. Om de inte lyckas med detta hotar social oro.

Nya jobb måste alltså skapas. Men hur går det till? Vilken roll kan mikrofinans och träning i entreprenörskap spela när det riktas mot unga människor. Flertalet unga har realistiskt sett få eller inga chanser annat än att starta sina egna mikroföretag. Fungerar insatserna? Är det en hjälp för dem att ta de första stegen ut ur fattigdomen? Eller borde biståndet istället inriktas mot mer strukturella insatser för att skapa jobb? Var gör biståndet mest nytta? I en ny EBA-rapport diskuterar Kjetil Bjorvatn detta.

Program:

09:30 Registrering, kaffe och te

10:00 Inledning, Gun-Britt Andersson

10:05 Att träna och finansiera unga entreprenörer – vilka är effekterna? Kjetil Bjorvatn

10:30 Är stöd till större och mer etablerade företag effektivare? Måns Söderbom

10:40 In what ways does microfinance help women? Ranjula Bali-Swain

10.50 Panel: Christine von Sydow, Kjetil Bjorvatn, Måns Söderbom, Ranjula Bali Swain

11:40 Avslutning, Gun-Britt Andersson