EBA på MR-dagarna: Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

19 April, 13:00 – 13:30,

Storskaliga jordbruksinvesteringar är vanliga inom bistånd till Afrika. Dessa projekt kan ha stora konsekvenser för människor som bor där – samt för deras mänskliga rättigheter – speciellt när projekt utlovas men aldrig förverkligas. Linda Engström har undersökt detta fenomen med hjälp av en fallstudie från ett sockerplantage i Tanzania. Malin Nystrand har tittat på pågående och avbrutna projekt för storskaligt jordbruk, bland annat i Uganda.

Medverkande:

  • Linda Engström, Fil. dr i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Malin Nystrand, Fil. dr i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs Universitet
  • Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA (moderator)

Detta är ett miniseminarium som EBA arrangerar i samband med MR-dagarna. Evenemanget är gratis. Du tar del av seminariet genom att besöka MR-dagarnas hemsida.

Samtalet utgår från en DDB-rapport skriven av Linda Engström. Den hittar du här.