EBA på MR-dagarna: Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

19 april, 13:00-13:30, Zoom

Se seminariet i efterhand.

Storskaliga jordbruksinvesteringar är vanliga inom bistånd till Afrika. Dessa projekt kan ha stora konsekvenser för människor som bor där – samt för deras mänskliga rättigheter – speciellt när projekt utlovas men aldrig förverkligas. Linda Engström har undersökt detta fenomen med hjälp av en fallstudie från ett sockerplantage i Tanzania. Malin Nystrand har tittat på pågående och avbrutna projekt för storskaligt jordbruk, bland annat i Uganda.

Medverkande
Linda Engström, Fil. dr i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Malin Nystrand, Fil. dr i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs Universitet
Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA (moderator)

Detta är ett miniseminarium som EBA arrangerar i samband med MR-dagarna. Samtalet utgår från en DDB-rapporten How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty? skriven av Linda Engström.