Metodseminarium: Kan data science bidra till bättre utvärderingar inom utvecklingssamarbetet?

28 maj, Zoom

Se seminariet i efterhand.

I takt med att flödet av digital information har ökat så har användningen av nya analysmetoder inom data science blivit vanligare. Den nya EBA-rapporten Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential undersöker möjligheterna med automatiserade processer för sammanställning och analys av text inom utvecklingssamarbetet.

Detta metodseminarium kommer att undersöka hur data science kan bidra till bättre utvärderingar av utvecklingsaktiviteter. Rapportförfattarna kommer att ge en kort presentation om maskinbaserad analys vilket följs av en diskussion med experter och praktiker.

Några av de frågor som kommer att tas upp är:

  • Hur kan beställare av utvärderingar och data scientists arbeta tillsammans för att utforma utvärderingar inom biståndsområdet?
  • Vad är vinsterna med att använda metoder baserade på data science jämfört med mer traditionella manuella analysmetoder?
  • Vilka frågor kan besvaras? Under vilka förutsättningar?
  • Vilken kompetens behövs och vilka resurser krävs?

Olika exempel kommer att tas upp för diskussion och publiken kommer även att ha möjlighet att ställa frågor kring användning av data science inom utvärdering.


Talare och övriga medverkande:

Gustav Engström, rapportförfattare
Jonas Norén, rapportförfattare
Magnus Sahlgren, RISE
Maarit Liljegren, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
Felix Stollenwerk, Arbetsförmedlingen

Moderator: Torgny Holmgren, ledamot Expertgruppen för biståndsanalys

Seminariespråk: Svenska