Att främja mänskliga rättigheter: hur effektivt är systemet?

24 augusti, 13:30-15:00, Kulturhuset, Foajé 3

Se seminariet i efterhand här:

Främjandet av mänskliga rättigheter är en hörnsten i såväl internationell rätt som i Sveriges utvecklingssamarbete. Samtidigt som aktörerna och institutionerna som arbetar för mänskliga rättigheter är många och blir allt fler är den globala trenden av demokratisk tillbakagång och inskränkningar i fri- och rättigheter just nu påtaglig. Så vad säger egentligen forskningen om vad som är mest effektivt i arbetet för mänskliga rättigheter på olika nivåer?

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har publicerat tre Development Dissertation Briefs som handlar om vilka aktörer som kan främja staters efterlevnad av mänskliga rättigheter samt hur. Dessa sammanfattningar av nya doktorsavhandlingar undersöker frågor som: varför och hur främjar internationella organisationer barns rättigheter och hur effektiva är deras påverkansstrategier? Kan fredsbevarande styrkor och andra internationella aktörer minska sexuellt våld under inbördeskrig? Vilka faktorer avgör hur nationella MR-institutioner i Afrika utformas och hur påverkar utformningen effektiviteten?

Tre nyligen disputerade presenterar och diskuterar sin forskning. Missa inte detta tillfälle att ta del av och lära från ny utvecklingsforskning från svenska universitet.

Deltagare:
Johanna von Bahr, fil.dr. i statsvetenskap, Stockholms universitet
Karin Johansson, fil.dr. i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Karin Sundström, fil.dr. i statsvetenskap, Stockholms universitet

Kommentator:
Cecilia Ruthström-Ruin, UD:s ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Moderator:
Joakim Molander
, EBA-ledamot