Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?

18 June, 13:30 – 15:15, Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

 

Sverige har gett bistånd till Kambodja över flera årtionden. Fattigdomen i landet har minskat under denna tid. På senare år märks ett krympande demokratiskt utrymme. Merparten av biståndet har gått till insatser inom samhällsstyrning, civilsamhälle och utbildning. Vad kan vi lära av det svenska utvecklingssamarbetet med Kambodja? Vilken roll har biståndet spelat för demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning? I landet som helhet och på lokal nivå?

I två EBA-rapporter presenteras nya rön om Sveriges bistånd till Kambodja. Den ena studien utvärderar svenska insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter över tid, med fallstudier om decentralisering, utbildning och civilsamhälle. Den andra studien baseras på geodata och undersöker de långsiktiga, ekonomiska utvecklingseffekterna av ett Sida-finansierat program inom infrastruktur och lokal demokrati.

Program

13:00-13:30 Registrering. Kaffe/te

13:30 Seminariet börjar. Inledning av Sara Johansson de Silva, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Presentation av rapporten Supporting state-building for democratization: A study of 20 years of Swedish democracy aid to Cambodia av Henny Andersen, Karl-Anders Larsson och Joakim Öjendal

Presentation av rapporten Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia av Bradley C. Parks och Ariel BenYishay (film)

Panelsamtal och frågor från publiken

15:15 Slut

Medverkande

Bradley C. Parks, Executive Director, AidData (film), Rapportförfattare

Ariel BenYishay, Chief Economist, AidData (film), Rapportförfattare

Henny Andersen, konsult, biståndsutvärderare, Rapportförfattare

Karl-Anders Larsson, konsult, biståndspraktiker, Rapportförfattare

Joakim Öjendal, professor, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Rapportförfattare

Mikael Baaz, docent, universitetslektor, juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Martin Gemzell, Asienchef, Civil Rights Defenders

Göran Holmqvist, chef, avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, Sida

Moderator: Sara Johansson de Silva, Expertgruppen för biståndsanalys

Seminariespråk: svenska. En (filmad) presentation på engelska.

 

Rapporter

EBA 2019:03 Supporting state-building for democratisation: A study of 20 years of Swedish democracy aid to Cambodia av Henny Andersen, Karl-Anders Larsson och Joakim Öjendal

EBA 2019:04 Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia av Bradley C. Parks och Ariel BenYishay