Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?

18 juni, 13:30-15:15, Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Sverige har gett bistånd till Kambodja över flera årtionden. Fattigdomen i landet har minskat under denna tid. På senare år märks ett krympande demokratiskt utrymme. Merparten av biståndet har gått till insatser inom samhällsstyrning, civilsamhälle och utbildning. Vad kan vi lära av det svenska utvecklingssamarbetet med Kambodja? Vilken roll har biståndet spelat för demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning? I landet som helhet och på lokal nivå?

I två EBA-rapporter presenteras nya rön om Sveriges bistånd till Kambodja. Den ena studien utvärderar svenska insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter över tid, med fallstudier om decentralisering, utbildning och civilsamhälle. Den andra studien baseras på geodata och undersöker de långsiktiga, ekonomiska utvecklingseffekterna av ett Sida-finansierat program inom infrastruktur och lokal demokrati.

Program

13:30 Välkomna och inledning
Sara Johansson de Silva, EBA

Presentation av rapporten Supporting state-building for democratization: A study of 20 years of Swedish democracy aid to Cambodia
Henny Andersen, konsult, biståndsutvärderare, Rapportförfattare
Karl-Anders Larsson, konsult, biståndspraktiker, Rapportförfattare
Joakim Öjendal, professor, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Rapportförfattare

Presentation av rapporten Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia
Bradley C. Parks, Executive Director, AidData (film), Rapportförfattare
Ariel BenYishay, Chief Economist, AidData (film), Rapportförfattare

Panelsamtal
Mikael Baaz, docent, universitetslektor, juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Martin Gemzell, Asienchef, Civil Rights Defenders
Göran Holmqvist, chef, avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, Sida

Moderator: Sara Johansson de Silva, EBA

15:15 Slut