Lunchseminarium med Union to Union: Biståndet – Now open for business

12 april, 00:00,

FN har nyss antagit de globala målen för hållbar utveckling och tillsammans ska världens länder utrota extrem fattigdom innan 2030. För att nå målet måste organisationer, politik, näringsliv och global handel bidra, både som enskilda aktörer och tillsammans.

Att företagens roll i biståndet blir allt större är också en trend och en medveten inriktning i både svenskt och globalt utvecklingssamarbete. Andelen pengar ur den svenska biståndsbudgeten som används i samarbeten med den privata sektorn har mångdubblats, från 5,5 miljoner euro 2006 till 38 miljoner euro 2012, enligt siffror från Concord.
Kan nya och innovativa samarbetsformer mellan privat, offentlig och ideell sektor stärka arbetet för hållbar utveckling? Vad finns det för möjligheter i denna typ av samarbete? Hur ser utmaningarna ut? Vad kan vi lära av varandra?
Sara Johansson de Silva, en av författarna till rapporten ”Now Open For Business: Joint Development Initiatives Between the Private and public sectors in Development Cooperation” där näringslivets roll i biståndet granskas, presenterar dess resultat.
Karin Ström, internationell ombudsman på Unionen kommenterar rapporten och berättar om Unionens arbete för hållbar utveckling.

Film från seminariet: