Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation

3 december, 10:00-11:30, Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

Se seminariet i efterhand här:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i svenskt utvecklingssamarbete. Även om många framsteg har gjorts så kvarstår utmaningar. Det är ett område är nära sammankopplat med sociala och kulturella normer och värderingar och för att ytterligare framsteg ska kunna göras så krävs en bättre förståelse för dessa normer och värderingar och hur de påverkar människors liv.

En ny EBA-rapport: “Sexual and Reproductive health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation” syftar till att öka förståelsen för normer och värderingar som främjar respektive motverkar SRHR. Syftet är också att identifiera möjligheter för svenskt utvecklingssamarbete att förhålla sig till dessa normer och värderingar. Författarna har analyserat data om sociala normer och värderingar som samlats in genom stora nationella enkätundersökningar i samarbete med World Values Survey i Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. De har även kartlagt svenskt SRHR-bistånd till Afrika mellan 2010 och 2018 samt analyserat hur Sidas arbete förhåller sig till normer och värderingar.

Under seminariet kommer resultaten från studien att presenteras och frågor om hur svenskt utvecklingssamarbete förhåller sig till normer och värderingar i partnerländer att diskuteras.

 

Program

  • Välkommen
  • Presentation av rapporten
  • Paneldiskussion
  • Frågor från publiken
  • Avslutning

 

Talare och panel:

Anna Kågesten, Karolinska institutet

Karin Båge, Karolinska institutet

Jesper Sundewall, Lunds universitet, University of KwaZulu-Natal

Bi Puranen, World Values Survey

Sarah Thomsen, verksföreträdare för hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Sida

Sara Österlund Policy Advisor, RFSU

Moderator: Julia Schalk, EBA

 

Välkomna!