Vem äger utvecklingssamarbetet?

18 december, 14:00-15:30, Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Hur ska man främja ägarskap i en tid då det internationella biståndet går från bilaterala relationer till bredare samarbeten mellan en mångfald av aktörer?

Att ägarskapet påverkar biståndets effektivitet och hållbarhet har formulerats i bland annat Parisdeklarationen och Agenda 2030. Det är en viktig princip inom svenskt bistånd att mottagarlandet själv ska leda och driva sin utveckling.

Ägarskapsprincipen kan fortsatt vara vägledande, men vi behöver anpassade sätt att arbeta när aktörerna blir fler, enligt författarna till en ny rapport som Expertgruppen för biståndsanalys har låtit ta fram.

Seeking balanced ownership in changing development cooperation relationships tar upp Sveriges förhållningssätt till ägarskap i biståndet och ger konkreta rekommendationer till politikutformning och praktik. Studien tittar också särskilt på två partnerländer för svenskt utvecklingssamarbete, Liberia och Rwanda.

Vid detta seminarium presenteras rapporten, följt av ett panelsamtal med representanter från bland annat Utrikesdepartementet och Sida.

Program

14:00  Inledning
Gun-Britt Andersson, vice ordförande för EBA

Rapportpresentation
Dr Niels Keijzer, forskare, Trans- and International Cooperation Programme, German Development Institute, DIE
Charlotte Örnemark, konsult

Paneldiskussion
Dr Stephan Klingebiel, vice ordförande, Trans- and International Cooperation Programme, German Development Institute, DIE
Georg Andrén, Secretary General, Diakonia
Karin Metell Cueva, chef vid Enheten för kapacitetsutveckling, Avdelningen för partnerskap och innovation, Sida
Johanna Teague, kansliråd, gruppchef för Metodgruppen, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet
Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot, Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) & gästprofessor vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet

Moderator: Gun-Britt Andersson, vice ordförande för EBA

15:30 Seminariet avslutas