Vem äger utvecklingssamarbetet?

18 December, 14:00 – 15:30, (registrering & kaffe från 13:30), Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Seminariet är på engelska.

Hur ska man främja ägarskap i en tid då det internationella biståndet går från bilaterala relationer till bredare samarbeten mellan en mångfald av aktörer?

Följ seminariet på webben. Livestream startar 18 december kl.14.

Att ägarskapet påverkar biståndets effektivitet och hållbarhet har formulerats i bland annat Parisdeklarationen och Agenda 2030. Det är en viktig princip inom svenskt bistånd att mottagarlandet själv ska leda och driva sin utveckling.

Ägarskapsprincipen kan fortsatt vara vägledande, men vi behöver anpassade sätt att arbeta när aktörerna blir fler, enligt författarna till en ny rapport som Expertgruppen för biståndsanalys har låtit ta fram.

Seeking balanced ownership in changing development cooperation relationships tar upp Sveriges förhållningssätt till ägarskap i biståndet och ger konkreta rekommendationer till politikutformning och praktik. Studien tittar också särskilt på två partnerländer för svenskt utvecklingssamarbete, Liberia och Rwanda.

Vid detta seminarium presenteras rapporten, följt av ett panelsamtal med representanter från bland annat Utrikesdepartementet och Sida.

Program

13:30  Registrering, kaffe och te

14:00  Inledning – Gun-Britt Andersson

Rapportpresentation – Niels Keijzer & Charlotte Örnemark

Paneldiskussion – Stephan Klingebiel, Johanna Teague, Karin Metell Cueva, Lennart Wohlgemuth, Georg Andrén

15:30 Seminariet avslutas

Medverkande

Dr Niels Keijzer, forskare, Trans- and International Cooperation Programme, German Development Institute, DIE

Dr Stephan Klingebiel, vice ordförande, Trans- and International Cooperation Programme, German Development Institute, DIE

Charlotte Örnemark, konsult

Georg Andrén, Secretary General, Diakonia

Karin Metell Cueva, chef vid Enheten för kapacitetsutveckling, Avdelningen för partnerskap och innovation, Sida

Johanna Teague, kansliråd, gruppchef för Metodgruppen, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet

Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot, Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) & gästprofessor vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet

Moderator:

Gun-Britt Andersson, vice ordförande för EBA

Varmt välkommen!