Utvecklingssamarbete i medelinkomstländer?

27 maj,

En majoritet av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Vilken roll har utvecklingssamarbetet i denna kategori av länder och vilken roll bör det ha?

Watch the seminar:

Den 27 maj anordnade Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), Knowledge for Change Program of the Development Economics Vice Presidency på Världsbanken, Sida och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ett offentligt kunskapsevent med titeln ”Global Development and the Middle-Income Trap”.

Tillväxten i medelinkomstekonomierna avtar märkbart. Evenemanget kommer att utforska vart dessa ekonomier är på väg och vilka vägar som finns för att undvika vad som har varit känt och fruktat som ”medelinkomstfällan”. Hur kan de balansera de skapande, bevarande och förstörande krafterna för att uppnå total ekonomisk, social och ekologisk effektivitet?

Huvudanförande: Indermit Gill, Senior Vice President of Development Economics and Chief Economist of the World Bank Group

Paneldeltagare: Norman Loayza, chef för Global Indicators Group, World; Elina Scheja, chefsekonom, Sida; Haishan Fu, chefsstatistiker och chef för Development Data Group, Världsbanken

Introduktion: Torbjörn Becker, direktör för Stockholm Institute of Transition Economies och ordförande i Expertgruppen för biståndsanalys.

Moderator: Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, Expertgruppen för biståndsanalys.