Internationellt bistånd till politiska partier – spelar det någon roll?

11 februari, Stockholm

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för detta syfte via svenska partianknutna organisationer (PAO). Andra givare förmedlar också stöd till partisystem och politiska partier. Vad vet vi egentligen om effekterna av denna typ av bistånd?

I en ny EBA-rapport av Lars Svåsand, Universitetet i Bergen, redovisas kunskapsläget från forskning och utvärdering. I seminariet presenteras resultaten tillsammans med erfarenheter från aktuella analyser av svenskt, norskt och holländskt bistånd och en beskrivning av utvecklingen vad gäller politiska partier i nya demokratier.

Program
Inledning
Lars Heikensten, ordförande EBA

Vad vet vi om effekterna av internationellt stöd till politiska partier?
Prof. Lars Svåsand, Bergens universitet

Utvecklingen av politiska partier i nya demokratier
Prof. Staffan I. Lindberg och Valeriya Mechkova, V-Dem Institutet, Göteborg

Internationella lärdomar och tankar för framtiden
Panelsamtal utifrån EBA-rapporten, internationell praxis och aktuella analyser samt erfarenheter av svenskt, norskt och holländskt bistånd
Deltagare: Lars Svåsand; Jørn Holm-Hansen, NIBR; Fredrik Uggla, Stockholms universitet; Jens Orback, Olof Palmes Internationella Center, Helena Bjuremalm, IDEA m.fl.

Avslutning
Lars Heikensten, ordförande EBA