Svenskt bistånd mot nya mål?

31 oktober, 12:00, Stockholm

Den 31 oktober 2013 genomförde Expertgruppen ett välbesökt seminarium i Rosenbads konferenscenter. Seminariet direktsändes även genom SVT Forum.

Utgångspunkten för seminariet var att regeringen i senaste budgetpropositionen har föreslagit ett nytt sammanhållet mål för allt bistånd: ”förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Frågor som relaterar till förtryck har därmed på ett tydligare sätt än tidigare lyfts upp vid sidan om fattigdom.

På seminariet behandlades bl.a. frågor om motiven för ett nytt mål och vad en sådan förändring kan innebära i praktiken, samt hur målen har sett ut historiskt och vilken roll de har haft. Vidare belystes även frågor som relaterar till fattigdom och förtryck utifrån forskning och erfarenhet på området.

Medverkande var utrikesråd Ann-Sofie Nilsson, biståndsexperten Bertil Odén, professor Bo Rothstein samt freds- och utvecklingsforskaren Jonas Ewald. I paneldiskussionen deltog även Agneta Johansson, biträdande direktör ILAC; Anna Nilsdotter, vice vd Enact och Christian Holm, biståndspolitisk talesperson (M).