Handel som drivkraft för utveckling

7 februari, 10:00-11:30, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Registrering och kaffe/te från kl. 9.30.

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har publicerat två Development Dissertation Briefs (DDBs) som bygger på doktorsavhandlingar som nyligen publicerats på svenska universitet på temat handel och utveckling. Handel är en viktig del i att skapa möjligheter till hållbar och långsiktig utveckling. I reformagendan för biståndet knyts bistånd och handel tydligt samman. Att stimulera ekonomisk tillväxt och handel är en central utgångspunkt för regeringens arbete mot fattigdom i världen. Hur ser den allra senaste svenska forskningen ut kring dessa frågor?

Välkommen till ett seminarium där författarna – Tillmann von Carnap och Blanca Gonzalez-Mon – kommer att presentera och diskutera sin aktuella forskning. Deras forskning undersöker frågor som: Hur kan man undersöka landsbygdsutveckling och lokala marknader med hjälp av satellitbilder? och Hur klarar de komplexa handelsnätverken inom jordbruks- och fiskeindustrin av att hantera de omställningar som krävs för att säkra hållbara livsmedelssystem, givet de kriser som vi står inför idag?

Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Seminariet kommer inte att hållas digitalt.

PROGRAM

Presentationer:

  • Tillmann von Carnap, Institute for International Economic Studies, Stockholms universitet ”Markets and marketplaces. Essays on access and transformation in remote rural economies”. För närvarande postdoktor på The Center for Food Security and the Environment, Stanford University.
  • Blanca González-Mon, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet “Harvesting from land and sea: Social relationships, trade networks, and spatial connectivity in changing social-ecological systems”

Kommentator: Anamaria Deliu, Trade Policy Adviser/Project Manager, Open Trade Gate Sweden, Kommerskollegium

Moderator: Torgny Holmgren, Senior rådgivare, global och hållbar utveckling

Panelsamtal med författarna och kommentator, följt av en frågestund.

 Varmt välkomna!