Utvärdering av måluppfyllelse av svenskt bistånd

15 oktober, 10:00-12:00, Zoom

Se seminariet i efterhand.

Frågorna om måluppfyllelse, effektivitet och resultat tillhör de mest och längst diskuterade i biståndet. Utvärderingar kan anses ha en särställning bland underlag och uppföljande processer i kraft av hög förväntad tillförlitlighet, potential för lärande, ansvarsutkrävande och oberoende bedömning. Samtidigt har ett stort antal meta- och syntesutvärderingar över tiden lyft kvalitetsbrister i de utvärderingar som genomförs inom internationellt och svenskt utvecklingssamarbete.

Under detta seminarium diskuterar vi frågor som:

  • Hur tillförlitliga är utvärderingar av biståndsinsatsers måluppfyllelse?
  • Hur kan kvalitetsnivån förstås eller förklaras?
  • Hur kan och bör utvärderingarna förbättras och utvecklas?

Seminariet uppmärksammar lanseringen av EBA-rapporten Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse? Under seminariet presenterar även utvärderingsexperten Barbara Befani en ny översiktsrapport från Världsbanken om ansatser och metoder för att utvärdera internationellt utvecklingssamarbete.

Program

10:00 Presentation av rapport
Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?
Rapportförfattare Markus Burman

10:30 Samtal följt av frågor från publiken
Markus Burman
Ingela Ternström, Ternström Consulting
Sven Olander, Sida

11:30 Presentation av rapport följt av frågor från publiken
Evaluation of International Development Interventions: An Overview of Approaches and Methods
Rapportförfattare Barbara Befani

Medverkande

Barbara Befani, fristående konsult och forskare, University of Surrey, specialist på metoder för utvärdering av internationellt bistånd
Sven Olander, chef för Sidas utvärderingsenhet
Ingela Ternström, ekonom och seniorkonsult på Ternstrom Consulting AB
Markus Burman, utredningssekreterare EBA

Moderator: Kim Forss, ledamot i EBA

Språk: Svenska samt engelska (avslutande punkt)