Att styra svenskt bistånd: erfarenheter från en reformagenda

14 februari, 10:00-11:30, Kulturhuset (entré Sergels torg), Foajé 3, vån. 3, Stockholm

En effektiv politisk styrning av myndigheter kräver ett nära samspel med förvaltningens tjänstemän. Ett fungerande ”förvaltningskontrakt” förutsätter att politiken agerar med förtroende för förvaltningen. Det förutsätter också att förvaltningen är lyhörd för hur, ibland vagt uttryckta, politiska viljor kan omsättas i praktiken. Den som vill genomföra större politiska reformer sätter detta samspel på prov.

Vad händer om förvaltningskontraktet mellan politiker och tjänstemän bryts? Med Alliansregeringens biståndspolitiska ”resultatagenda” 2007–2013 som exempel analyserar statsvetaren Göran Sundström vad som händer med styrningen om centrala villkor inte är uppfyllda.

Medverkande:
Göran Sundström
, professor  i statsvetenskap, Stockholms universitet

Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister 2006–2013, f d vice partiordförande i Moderaterna

Martin H. Johansson, huvudsekreterare Huvudmannaskapsutredningen, tidigare Statskontoret

Moderator:
Anders Mellbourn, f d chef Utrikespolitiska institutet, f d chefredaktör Dagens Nyheter

Seminariet arrangerades tillsammans med SweDev (Swedish Development Research Network). Hör samtalet i efterhand i EBA-podden här.