Hunger, jordbruk och svenskt bistånd

20 september, 10:00-12:00, Kulturhuset, Foajé 3, Stockholm (Registrering och kaffe/te från kl. 9.30)

Se seminariet här i efterhand:

Antalet hungrande människor, liksom antalet som lever i extrem fattigdom i världen ökar. För att fler ska kunna äta sig mätta krävs breda och väl fungerande system för matförsörjning. För att minska fattigdom hålls jordbruksutveckling fram som central, främst i fattiga länder. Hur förhåller sig svenskt bistånd till dessa utmaningar? En ny utvärdering från Sida och en ny kartläggning från Expertgruppen för biståndsanalys visar att fokus på frågorna är blygsamt.

Hur ska detta tolkas? Är analyser av, och stöd till, dessa områden otillräckliga? Eller har frågorna integrerats och blivit självskrivna delar i Sveriges utvecklingssamarbete?

Och, när såpass breda samhällsproblem lyfts fram: är det rimligt att utgå från en specifik ekonomisk sektor, som jordbruk, för utformningen av biståndet?

Deltagare:
Ian Christoplos, utvärderare, Glemminge Development Research
Ivar Virgin, senior forskare, Stockholm Environment Institute
Matilda Baraibar Norberg, ek historia, Stockholms universitet
True Schedvin, chef på Sidas enhet för global hållbar ekonomisk utveckling
Arne Bigsten, seniorprofessor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Ylva Ran, forskare, SLU
Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA
Linley Chiwona Karltun, forskare, SLU

Moderator: Sara Johansson de Silva, EBA