Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd

7 mars, 09:00-10:25, Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Se seminariet i efterhand.

Sveriges feministiska utrikespolitik vill tillämpa ”ett systematiskt jämställdhetsperspektiv genom hela den utrikespolitiska agendan”. År 2015 fick Sida i uppdrag att stärka jämställdhetsintegreringen fram till 2018. Vilka resultat har uppnåtts i satsningen?

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete över tid. Slutrapporten presenteras vid detta seminarium, som bland annat kommer att diskutera:

I vilken utsträckning är jämställdhetsperspektivet integrerat i Sidas bistånd i dag? Vilka utmaningar är förknippade med detta uppdrag – och hur kan de mötas? Vad kan andra organisationer lära av Sidas erfarenheter och arbete?

Program

09.00 Välkommen och inledning
Julia Schalk, ledamot av EBA

Presentation av rapport
Elin Bjarnegård, docent i statskunskap och universitetslektor inom utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Fredrik Uggla, docent i statskunskap, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.

Kommentarer på rapporten, paneldiskussion och frågor från publiken 
Annika Olsson, chef analys och utredning, Jämställdhetsmyndigheten.
Cecilia Scharp, avdelningschef, avdelningen internationella organisationer och tematiskt stöd, Sida.
Eva Wittbom, föreståndare för Akademien för ekonomistyrning i staten samt universitetslektor, Stockholms universitet

Moderator: Julia Schalk, EBA

10.25 Seminariet avslutas