Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd

7 March, 09:00 – 10:25, (registrering och kaffe/te och smörgås från kl. 8.30), Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Sveriges feministiska utrikespolitik vill tillämpa ”ett systematiskt jämställdhetsperspektiv genom hela den utrikespolitiska agendan”. År 2015 fick Sida i uppdrag att stärka jämställdhetsintegreringen fram till 2018. Vilka resultat har uppnåtts i satsningen?

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete över tid. Slutrapporten presenteras vid detta seminarium, som bland annat kommer att diskutera:

I vilken utsträckning är jämställdhetsperspektivet integrerat i Sidas bistånd i dag? Vilka utmaningar är förknippade med detta uppdrag – och hur kan de mötas? Vad kan andra organisationer lära av Sidas erfarenheter och arbete?

PROGRAM

8.30 Registrering, samt kaffe/te och smörgås.

9.00 Julia Schalk, ledamot av EBA, hälsar välkommen och inleder dagens seminarium.

  • Presentation av EBA-rapporten Putting Priority into Practice: Sida’s implementation of its Plan for Gender Integration. Av Elin Bjarnegård och Fredrik Uggla.
  • Kommentarer på rapporten från bland annat Sida, Jämställdhetsmyndigheten och från forskningen. Därefter paneldiskussion, följt av frågor från publiken.

10.25 Seminariet avslutas.

 Moderator: Julia Schalk, EBA

TALARE OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE:

Elin Bjarnegård, docent i statskunskap och universitetslektor inom utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Annika Olsson, chef analys och utredning, Jämställdhetsmyndigheten.

Cecilia Scharp, avdelningschef, avdelningen internationella organisationer och tematiskt stöd, Sida.

Fredrik Uggla, docent i statskunskap, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.

Eva Wittbom, föreståndare för Akademien för ekonomistyrning i staten samt universitetslektor, Stockholms universitet

Julia Schalk, ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys och biträdande enhetschef internationella enheten RFSU (moderator).